[Fsfe-se] Översättning av dokument

Martin Rydstr|m rydis at cd.chalmers.se
Wed Jan 4 12:15:50 CET 2006


On Wed, Jan 04, 2006 at 09:56:32AM +0100, Henrik Sandklef wrote:
> > associate organisation - ansluten organisation

Bra.

> > chancellor - ordförande (avser huvudmannen för ett kapitel i FSFE)

Man kan ju gå rakt på ett ord med samma ursprung, och använda
"kansler", men det ser nog lite onormalt och illa ut. :)

> > chapter - kapitel (avser en juridisk enhet inom FSFE)

Jag tror inte "kapitel" är så vanligt på svenska; avdelning eller
lokalavdelning brukar användas där chapter används på engelska,
tror jag.

> > crypto card - ???? något bättre än krypteringskort är nog bra ;)

Jag vet inte vad det är.

> > European Council - Europeiska unionens råd (kallas även ministerrådet)

Ministerrådet är nog bättre än det fulla namnet. Vid första förekomsten kan
man inom parentes skriva det officiella namnet.

> > European Court - Europadomstolen
> > 
> > European Patent Office - europeiska patentverket

Ja, det verkar väl bra.

> > executive commitee - 

Är inte det här ungefär motsvarande "ledningsgrupp" i normala svenska
företag? Den exekutiva grenen av ett företags ledning, där styrelsen
normalt sett fattar beslut som ledningsgruppen genomför.

> > extended executive commitee -

Utökad ledningsgrupp?

> > Free Software community - Fri Programvaru-communityn (avser gemenskapen
> > mellan anhängare av Fri Programvara)

community - samfund, tycker jag.

> > President of the FSFE - FSFEs verkställande direktör

Jag har för mig att "president" i amrisk terminologi normalt sett är
VD+styrelseordförande i samma person om man snackar företag; i
ideella föreningar är det normalt sett ordförande.

',mr

-- 
[Emacs] is written in Lisp, which is the only computer language that is
beautiful.  -- Neal Stephenson, _In the Beginning was the Command Line_


More information about the Fsfe-se mailing list