[Fsfe-se] GNU-möte (start 2006-02-14 i Göteborg)

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Sun Feb 19 14:22:50 CET 2006


Hej!

Jag (och Henrik) tänkte att jag skulle sammanfatta vad som sades om
Dedikerad GNU* eller om GNU för allmänheten och i skolor i allmänhet.
Detta var för övrigt huvudsakligen samtalsämnet på mötet.

I det stora hela kom vi fram till att det kommer att dröja aldeles för
länge innan Dedikerad GNU blir tillräckligt moget för att kunna användas
i exv. skolor. Vi pratade då istället om Ubuntu** och Edubuntu*** och om
att man, iom att Ubuntu (kanske) inte har en tillräckligt strikt linje
vad det gäller fri och ofri programvara, skulle kunna forka Ubuntu och
kalla det för "Gnubuntu" eller nåt liknande.

Det pratades även om Gentoo- vs Debian-baserade system.

*) http://www.dedikerad.se/projects/dedikerad_gnu/
**) http://www.ubuntu.com/
***) http://www.edubuntu.org/

/Jon

lör 2006-02-11 klockan 11:56 +0100 skrev Henrik Sandklef:
> Hejsan 
> 
> Är du intresserad av programmering och/eller tex något av följande
>  GNU/Linux 
>  gcc, autoconf, 
>  Hur man sätter upp en egen mail server
>  Varför det saknas en svensk distribution av GNU/Linux
> 
> Vi är många som är intresserade av detta och mer. Tanken är att vi skall
> träffas och prata om eller implementera något.
> 
> Är du intresserad av att vara med, läs mer på:
>   http://www.friprogramvara.se/node/24
> 
> .... skicka gärna vidare denna inbjudan.
> 
> 
> 
> Vi börjar med träffar i Göteborg, där vi en gång varannan vecka sätter
> oss tillsammans och diskuterar eller allra helst implementerar något. 
> 
> GNU-möte gbg #1: Svensk GNU/Linux-distribution, Dedikerad GNU[1]
>  14/2 (Tisdag)
>  18.30 - 20.30
>  Viktoriagatan 13, Göteborg.
> 
> 
> Anmäl er gärna innan genom att skriva detta till fsfe-se at fsfeurope.org
> eller selinux-traffar at se.linux.org
> 
> 
> 
> 
> 
> [1] http://www.dedikerad.se/projects/dedikerad_gnu/
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
-- 
Jon Kristensen
President of DedikeradMore information about the Fsfe-se mailing list