[Fsfe-se] gnu vs cc

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Thu Feb 16 14:06:22 CET 2006


Martin Olsson wrote:

> Vad är era spontana reaktioner "nyheten"?
> Vad händer om "rörelsen" "forkas"?
> Är "forks" bra eller dåliga?
> Har jag hört det förrut?

Ja, jag har väl inte så mycket att tillägga förutom vad Mathias och 
Kalle har sagt redan. De gjorde en utmärkt introduktion till varför CC 
inte är bra :-)

Nå, skämt åsido: det är precis som de säger att CC och FSF har rätt 
olika mål. En del av vägen kan vi dock gå hand i hand, speciellt om man 
tittar på de CC-licenser som ligger nära GPL, ex.v. Attribution-ShareAlike.

Det som man kan vända sig mot när det gäller CC är just att man ofta 
slänger ihop alla CC-licenser och säger saker i stil med "Det här verket 
är licenserat med en CC-licens", vilket egentligen inte säger något alls 
om hur man får använda det.

Vad CC skulle kunna göra, som skulle vara väldigt intressant, men som 
jag inte ser så mycket om just nu, är att ta en ordentlig diskussion om 
vilka friheter som egentligen är viktiga för olika sorters verk. Gäller 
samma friheter för programvara som för film? Som för musik, 
teaterföreställningar eller böcker?

Den diskussionen skulle vara intressant att ha på en global nivå, men 
realistiskt så tror jag inte att vi kommer dit förens om tidigast 
fem-tio år.

-- 
Jonas Öberg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060216/60ea1923/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list