[Fsfe-se] gnu vs cc

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Sun Feb 12 10:25:15 CET 2006


Mathias Klang wrote:
> Hej,
> Jag tycker att det har blivit en mycket stor höna av en liten fjäder. 

Precis!

Vad Stallman säger är ju vad han alltid har sagt. Det "nya" är att han
inte vill uttala något stöd för CC eftersom CC har utökat licensutbudet
med licenser som inte uppfyller hans minimikrav på att tillåta
icke-kommersiell spridning av exakta kopior (Sampling- och Developing
Nations-licenserna) och han är rädd för att folk ska tro att han gillar
de licenserna med.

Som även Mathias antydde så har CC egentligen inget normativt mål. CC
tillhandahåller verktyg som en upphovsrättsinnehavare kan använda för
att licensiera ut material.

CC är en ung organisation och förr eller senare kommer antagligen någon
form av riktlinjer för vad CC kan ställa sig bakom att utarbetas. Detta
är även något som diskuteras inom CC.

Blog: http://www.cyberlaw.se/kalle/2006/02/08/stallman-on-creative-commons/

/Kalle


More information about the Fsfe-se mailing list