[Fsfe-se] gnu vs cc

Mathias Klang klang at informatik.gu.se
Sun Feb 12 09:32:00 CET 2006


Hej,
Jag tycker att det har blivit en mycket stor höna av en liten fjäder. CC 
& GPL står för olika saker rent ideologiskt. GPL har som grundide att 
skapa en "fri " "allmänt tillgänglig"  "infrastruktur" av mjukvara. 
(alla ord inom "" kan vi diskutera i djupare detalj men vi tar det vid 
ett annat tillfälle). Detta/dessa mål gör GPL till en ideologisk 
strävan. Som en ideologisk strävan är målet högt satt och det som alla 
beundrar RMS (även jag) för är hans principfasthet. Han vet vilken typ 
av värld han vill ha och han arbetar konsekvent för att uppnå den.

CC är en system av licenser som ska hjälpa den som skapar kulturföremål 
(konst, litteratur, filmer etc etc men helst inte programvara). Dess 
syfte är att standarisera och förenkla för denne att uttrycka och 
signalera vad hon/han tycker är OK att andra gör med dennes alster. CC 
har ideologiska/politiska mål på nivån "att göra upphovsrätten mer 
tillgänglig för allmänheten" vilket inte kan värderas lika högt som RMS 
mål - detta inte sagt att CC mål är inte viktiga och värdefulla.

Det är som om vi jämför två olika mänskliga rättigheter. Rätten till liv 
är viktigare än yttrandefriheten om man skulle ställas inför valet om 
vilken rättighet man skulle helst vilja klara sig utan. Fast det finns 
många modiga människor som inte väljer livet.

Vad RMS säger i intervjun (och han har sagt liknande tidigare) är att 
han inte kan säga CC är bra på samma sätt som man kan säga GPL är bra. 
Detta eftersom CC är flera olika licenser som vissa skapar samma mål som 
GPL (fast för konst mm) men andra är lika stränga och förbjudande som 
vanlig upphovsrätt (dvs du får inte göra något utan lov).

Däremot stödjer han vissa av licenserna dvs de som säkerställer de mål 
som han tror på och genomför genom GPL. CC är viktig och hjälper många 
men när jag säger att jag tror på CC och vad den uppnår så är det något 
helt annat än när jag säger att jag tror på GPL och det den uppnår.

Lite fult att refera till egna bloggen kanske men jag skrev lite om 
detta här http://webb.informatik.gu.se/~klang/wrote/?p=290

Detta var en inledning - jag fortsätter gärna diskussionen...

Mvh
Mathias
Creative Commons Sverige


http://yro.slashdot.org/yro/06/02/07/1733220.shtml

rms vs lessig!
öberg vs klang?

Vad är era spontana reaktioner "nyheten"?
Vad händer om "rörelsen" "forkas"?
Är "forks" bra eller dåliga?
Har jag hört det förrut?mvh
martin

-- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mathias Klang
Informatics, IT-University, University of Goteborg, Box 620, 405 30 Goteborg, Sweden. 
Tel:+46-31 773 55 63 (Fax:+46-31 773 47 54) Cell: +46 705 43 22 13. http://www.informatik.gu.se/~klang
~~~~~~~~~~~~~~~~~More information about the Fsfe-se mailing list