[Fsfe-se] FSFE-möte på tisdag (2006-02-07) i Göteborg

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Thu Feb 9 22:27:32 CET 2006


Lite punkter från mötet:Frimedia.se
--------------

Inga beslut togs om hur eller om vi skall gå vidare med frimedia.se.

Önskemål framfördes att kunna få se gamla nyheter.
"RSS-feedsen" saknar datum

Antalet medlemmar ökar.
Antalet "hits" ökar också.


Friprogramvara.se
---------------------

Henrik Sandklef skall ta fram en text som kan användas som "reklam" för
friprogramvara.se. Denna är självfallet tänkt att användas för att öka
intresset för webbplatsen.


GNU-möte
--------------------------

Vi startar nästa vecka med att diskutera när/var/hur vi skall göra en
fri GNU/Linux-distribution.

Henrik skriver inbjudan som kan skickas runt.

On Sun, 2006-02-05 at 23:10 +0100, Henrik Sandklef wrote:
> Dags igen för FSFE-möte.
> 
>   7/2 (Tisdag)
>   19.30 - 20.30
>   Viktoriagatan 13, Göteborg.
> 
> 
> Punkter att diskutera:
> 
>   Planering inför nästa veckas GNU-möte (14/2)
> 
>   Friprogramvara.se
> 
>   Frimedia.se
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
> More information about the Fsfe-se mailing list