[Fsfe-se] FSFE-möte på tisdag (2006-02-07) i Göteborg

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Mon Feb 6 11:17:56 CET 2006


On Sun, February 5, 2006 11:18 pm, Jeremiah Foster said:
> On Sun, 2006-02-05 at 23:10 +0100, Henrik Sandklef wrote:

>>   Frimedia.se
>
> Finns det mer detajler runt frimedia.se som vi ska tala om?


Vad gjorde/gör vi bra/dåligt.....

Vad kan vi göra bättre?More information about the Fsfe-se mailing list