[Fsfe-se] FSFE-möte på tisdag (2006-01-31) i Göteborg

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Sat Feb 4 23:28:00 CET 2006


FSFE-SE-möte 31/1 2006 kl 19.30

Deltagare: Henrik Sandklef
      Jeremiah Foster
      Peter Skogström

§1 GNU-möten

   För att öka intresset för samt sprida information om kommer 
   vi tillsammans med andra föreningar att stara upp sk GNU-möten
   som kommer att vara av teknisk karaktär (och inte politisk).

   Vi diskuterade hur vi skulle komma vidare med detta.

   Vi öpnnar ett litet forum på friprogramvara.se där följande bör
   diskuteras fram:
    Målgrupp för mötena: tex studenter
    Ämnesområden: tex C-programmering
   Diskussionen finns här:
 http://www.friprogramvara.se/node/24
On Mon, 2006-01-30 at 15:38 +0100, Henrik Sandklef wrote:
> Det är dags igen för FSFE-möte.
> 
>  31/1 (Tisdag)
>  19.30 - 20.30
>  Viktoriagatan 13, Göteborg.
> 
> Detta möte är speciellt då det är början på slutet på FSFEs veckomöten.
> Men också början på något annat. I fortsättningen kommer vi prova på att
> ha två typer av möten (ett per vecka). Vi planerar ett valigt FSFE-möte
> samt ett mer programmeringsinriktat möte.
> 
> FSFE-möte
> ---------
> Dessa kommer att se ut som de gör nu, med undantaget att protokoll skall
> skrivas och skickas ut.
> 
> 
> GNU-möte
> --------
> Här behövs din hjälp. Har du åsikter om vad som kan vara lämpligt att ta
> upp på sådana. Vill du se eller ge en presentation om ett viss program?
> tex autoconf, make, gcc....
> 
> Har du åsikter om vad som hest kring dessa möten, hör av dig.
> 
> Vi kommer att göra dessa möten i samarbete med andra organisationer och
> hoppas på att kunna göra det i fler städer. Mer om detta senare.
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
> More information about the Fsfe-se mailing list