[Fsfe-se] FSFE-möte på torsdag (2006-08-24) på IT-universitetet i Göteborg

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Aug 28 21:24:25 CEST 2006


Marcus Rejås wrote:

> Ja visst, men deras implementation av den är så vitt jag vet inte fri
> på något sätt.

Det är förvisso sant. Jag tänkte mer att om vi håller oss till H.323 så
kan du använda en Polycom-burk i din ända oavsett vad vi använder i
Göteborg :-)

Jag är säker på att det finns lämplig utrustning på IT-universitetet,
men jag ska höra mig för med vår tekniker där för att se vad som finns
och om den finns i några lämpliga lokaler.

Hur gör man om fler vill koppla upp sig i samma konferens, är det något
som ex.v. en Polycom skulle lösa själv, eller krävs det extra verktyg
för det?


Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060828/c8cca3dc/signature-0001.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list