[Fsfe-se] FSFE-möte på torsdag (2006-08-24) på IT-universitetet i Göteborg

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Aug 28 20:38:04 CEST 2006


Marcus Rejås wrote:

> använda fri programvara. Den utrustning jag syftade på är inte
> PC-baserad utan är specialhårdvara (Polycom) som man inte byter

Jag hade för mig att Polycom använde vanlig H.323?


Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060828/e2218db9/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list