[Fsfe-se] FSFE-möte på torsdag (2006-08-24) på IT-universitetet i Göteborg

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Aug 28 17:14:00 CEST 2006


Marcus Rejås wrote:

> En liten eller idé angående dessa möten. Jag undrar om det finns
> möjlighet att vara med på dessa över videolänk? Kanske det finns en
> lokal med videokonferens (med säkerligen icke-fri programvara) som kan
> användas?

Bra idé! Det här måste vi utforska. Säkert finns det ställen med
icke-fri programvara, men vi måste givetvis vara ett snäpp bättre. Vad
finns det för möjligheter att köra videokonferens med fri programvara,
någon som vet?


Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060828/f405895f/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list