[Fsfe-se] FSFE-möte på torsdag (2006-08-24) på IT-universitetet i Göteborg

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Aug 28 17:43:03 CEST 2006


Jon Kristensen wrote:

> Hmm, intressant idé! Ekiga* (former Gnomemeeting) kan ju användas. Det
> gäller bara att någon har en dator med kompatibel webbkamera** i vår
> ände.

Ekiga är säkert bra, men hur fungerar det egentligen om man vill att
fler än Marcus ska kunna delta i en konferens? :)

Klarar Ekiga flera deltagare på distans eller måste man ha något annat
program för det?


Jonas

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 315 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060828/7a37a721/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list