[Fsfe-se] Översättningar

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Tue Apr 11 17:36:48 CEST 2006


Det slog mig just att

http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/torino-rms-transcript.en.html

än så länge bara finns på engelska. Faktiskt så är det så att ingen av 
våra sidor om GPLv3-uppdateringen, från 
http://www.fsfeurope.org/projects/gplv3/ och vidare finns översatta på 
svenska vad jag kan se.

Om det är någon som är intresserad av att göra en riktad insats för att 
få lite information om GPLv3 på svenska så tror jag att det skulle 
uppskattas :-)

Se http://www.fsfeurope.org/contribute/translators.en.html för 
information om hur du hjälper till som översättare.

-- 
Jonas Öberg
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20060411/447a62ec/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list