[Fsfe-se] GPL-detalj

Marcus Rejås marcus at rejas.se
Fri Sep 30 16:14:47 CEST 2005


On Fri, Sep 30, 2005 at 12:39:37 +0200, Jon Kristensen wrote:
> Jag har alltid tyckt att den första meningen i GPLs "Preamble" har varit
> lite dum, den säger "The licenses for [most software] are designed to
> take away your freedom to share and change it.". Anledningen till att
> jag anser att det är lite dumt är att det ju skulle behöva ändras om
> mängden fria program blev större än mängden proprietära program.
> 
> Det som fick mig att skriva detta var att jag läste någonstans att
> Richard Stallman hade sagt att GPL3 skulle vara en "perfekt" licens som
> aldrig skulle behöva ändras, varför jag tycker att man borde kunna
> omformulera denna första rad på något sätt.
> 
> Vad tycker ni? :-)

Jag håller helt med dig. Den meningen borde tas bort överhuvudtaget. Det
finns väl ingen mening att kommentera andra licenser?

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus at rejas.se       ((_/)o o(\_))
Måbärsvägen 16     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 63 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050930/c3b0d70c/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list