[Fsfe-se] Re: Gnuheter nerlagt , Frimedia istället?

ehj at cleosan.com ehj at cleosan.com
Sat Sep 17 23:30:36 CEST 2005


> Förhoppningsvis kommen en del mindre organisationer att komma med. Just
> nu finns Dedikerad med.

"Dedikerad" aer ett roligt namn. "Balanserad" aennu roligare ;-)

Ploejer Levin/Koktvegaard och aer det naagot som staar paa varannan rad
saa aer det "avvaegning" och "balans" (ironoskt nog).

Identitet, avgraensning, skyddsobjekt, intraang - alltsaa hur man skiljer
olika saker verkar var hoeljt i dunkel. It takes one to know one.

Jaemfoert med Dedikerads "oetska" axiom tycker jag nog FFIIs I2P-projekt
"Fast, Cheap, Narrow" aer hyfsat mainstream:

   http://wiki.ffii.org/IndpropEn

//ErikMore information about the Fsfe-se mailing list