[Fsfe-se] GPL-detalj

Mathias Klang klang at informatik.gu.se
Tue Oct 4 08:26:33 CEST 2005


Jag ville bara gå lite djupare på den här punkten.

Egentligen är inte en preamble en del av licensen så om domstolen vill 
kan de välja att ignorera den. MEN eftersom licensen uppfattas som en 
del av ett avtal (förutom vissa delstater i USA som jag kommer att 
ignorera i denna mail) så när tvist uppstår har domstolen att försöka 
utreda vad parterna har kommit överens om.

Vad detta innebär är att om en tolkningsproblem uppstår med ett av 
villkoren i avtalen så ska domstolen bestämma vad parterna har kommit 
överens om (vad de visste att de gick med på osv). I detta skede kan 
preamblen vara mycket intressant eftersom den lägger ut en relativt 
tydlig politisk inriktning. Det handlar inte om specifik programvara 
utan det handlar om de politiska mål som GPL vill uppnå.

Eftersom det är skrivet relativt tydligt är domstolen (teoretiskt) 
benägen att tolka oklarheten mellan parterna i ljuset av preamblen.

Mathias

Jonas Oberg wrote:

> Michael Kjorling wrote:
>
>> Men är GPLs preamble ens en del av den juridiska licenstexten?
>
>
> Både ja och nej. När jurister tittar på licensen, och speciellt då en 
> licens av typen GPL, så kommer man väldigt mycket att titta inte bara 
> på själva licenstexten utan också kontexten i vilken den förekommer. 
> Så preamblen är på sätt och vis viktig för tolkningen av GPL.
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>Fsfe-se mailing list
>Fsfe-se at fsfeurope.org
>https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
>  
>

-- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mathias Klang
Dept. of Informatics, University of Goteborg, Box 620, 405 30 Goteborg, Sweden.
Tel:+46-31 773 55 63 (Fax:+46-31 773 47 54) Cell: +46 705 43 22 13.
http://www.informatik.gu.se/~klang
~~~~~~~~~~~~~~~~~
NEW BOOK: Klang & Murray "Human Rights in the Digital Age" (http://digital-rights.net) Glasshouse Press 2005. 


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20051004/731e9139/attachment.html


More information about the Fsfe-se mailing list