[Fsfe-se] GPL-detalj

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Mon Oct 3 20:23:22 CEST 2005


Michael Kjorling wrote:

> Men är GPLs preamble ens en del av den juridiska licenstexten?

Både ja och nej. När jurister tittar på licensen, och speciellt då en 
licens av typen GPL, så kommer man väldigt mycket att titta inte bara på 
själva licenstexten utan också kontexten i vilken den förekommer. Så 
preamblen är på sätt och vis viktig för tolkningen av GPL.

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe
Phone. +46-31-31 31 310 (extension 4001)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20051003/17ef8114/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list