[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Mon May 30 20:57:35 CEST 2005


On 2005-05-20 17:54 +0200, jon.kristensen at dedikerad.se wrote:
>> Kanske kan det vara en idé att inrätta en separat e-postlista för det
>> här projektet?
> 
> Jag sätter upp en sådan lista och återkommer på (den här) listan när det
> är klart.

Blev det något av med den e-postlistan? I så fall har jag nog missat
något...
 
-- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* No bird soars too high if he soars with his own wings. -*- SM0YBY *
*** Software patents hinder progress - see http://swpat.ffii.org/ ***
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050530/a51c3e0c/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list