[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Karl Jonsson kalle at cyberlaw.se
Sat May 21 13:24:55 CEST 2005


Tor Klingberg wrote:
> Jon Kristensen <jon.kristensen at dedikerad.se> wrote:
> 
>>GNOME har ju börjat lite med detta. Istället för Rhythmbox så står det
>>"Musikspelare" osv. Jag installerade Debian hos min far för ett tag
>>sedan och han tyckte det var förvirrande att man inte såg vilket
>>OpenOffice.org-program som gjorde vad vid första anblick. "Vilken av dem
>>här motsvarar Word?" liksom.
>>
>>Exempel:
>>* Ordbehandlaren OpenOffice.org Writer
>>* E-postprogrammet Evolution
>>* Bildbehandlaren GIMP
>>* ...
> 
> 
> Det här är bra!
> 
> Skriv både fuktionsbeskrivning och namn. När använderen ger sig ut på internet och letar information eller prater med andra GNU/linux-användare, kommer namn som Evolution och GIMP att dyka upp. Då ska användaren veta vad det är.

Inte dumt :) Mitt KDE (Debian) ser ut så.

/Kale

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050521/2283557a/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list