[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Henrik Sandklef hesa at sandklef.com
Sat May 21 12:01:28 CEST 2005


On fre, 2005-05-20 at 09:15 +0000, Michael Kjorling wrote:
> 
> Samt några bokmärken (eller länkar) till exempelvis FFII, FSFE, FSF,
> Gnuheter, kanske Slashdot och några andra. Det att visa på fördelarna
> med fri programvara behöver inte alls vara komplicerat.

å så denna:

	www.frimedia.se

More information about the Fsfe-se mailing list