[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Henrik Sandklef hesa at sandklef.com
Sat May 21 11:59:59 CEST 2005


On fre, 2005-05-20 at 12:30 +0200, Anders Lindbäck wrote:
> 
> Idag når Linux alla som är IT-kunniga de kan klara av att installera
> Linux
> om de vill - men det når inte de som INTE är IT-kunniga eller
> företagen.

Jag tror att en mycket bra automagisk partitionering skulle hjälpa. Nya
användare vill nog inte själva bestämma var deras SWAP skall ligga.

Detta är nog det 'svåraste' i en installation av GNU/Linux. Jag har inte
installerat andra OS än GNU/Linux på flera år så jag har inget att
jämföra med, men tror att mha bra partitionering är GNU/Linux en "enkel
match" att installera:)More information about the Fsfe-se mailing list