[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Fri May 20 17:45:03 CEST 2005


On 2005-05-20 11:48 +0200, kj at cyberlaw.se wrote:
>>> Däremot ska MÖJLIGHETEN att välja enskilda paket/program naturligtvis
>> Absolut. Synaptic Package Manager eller dylikt måste ju finnas kvar.
> 
> Fast det kan vara bra att gömma den lite under installationen. Jag

Det är min tanke. Ge den som vill möjligheten, kanske bakom en varning
att man inte bör göra det om man inte känner till vad de olika
programmen gör och används till - men de som inte vill gå igenom en
lista och välja paket för paket ska absolut inte behöva göra det. Jag
har själv inte installerat Debian någon gång (har tänkt göra det, men
det har inte blivit av) och har just nu ganska knapert med
diskutrymme, annars kanske jag skulle veta lite mer om just Debians
installationsprocess.

> gjorde han helt enkelt så att om han inte visste om han ville ha ett
> visst paket installerade han det.

Tja, det är ju i alla fall bättre än motsatsen (som gärna får till
följd att man missar glibc, binutils eller något dylikt paket)...


>>> eller hur man använder vi. Hittar man däremot ikoner på skrivbordet i
>>> stil med "ordbehandling", "webbläsare", "e-post", "bildbehandling" och
>>> så vidare så är det betydligt lättare.
> 
> Jag tror det kan vara bra. (Samtidigt tycker jag själv att det är
> väldigt irriterande eftersom jag, som vet vilka program jag vill starta,
> inte hittar dem lika snabbt i menyerna.)

Det är väl återigen en sak som kan väljas. Jag tror att installationen
ska börja med ett mycket enkelt val, "nybörjare" eller "erfaren
GNU/Linux-användare". Väljer man nybörjare får man så få frågor som
det över huvud taget är möjligt under installationen (kanske kan vara
bra att fråga "du har Microsoft Windows på din dator, vill du behålla
det?"), funktionsbeskrivning istället för programnamn i menyerna, och
så vidare. Väljer man erfaren så får man fler frågor och kan välja
betydligt mer själv. Ännu mer avancerade alternativ, som till exempel
val på paketnivå eller manuell partitionering av hårddisken, kan
finnas bakom något ytterligare, aktivt val.

Det ena behöver ju inte utesluta det andra.

Kanske kan det vara en idé att inrätta en separat e-postlista för det
här projektet?

-- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* No bird soars too high if he soars with his own wings. -*- SM0YBY *
*** Software patents hinder progress - see http://swpat.ffii.org/ ***
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050520/c5c58eae/attachment-0001.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list