[Fsfe-se] Svensk GNU/Linux-distribution

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Fri May 20 11:15:15 CEST 2005


On 2005-05-20 10:45 +0200, vetgirig at linuxbolaget.se wrote:
> UserLinux har ett intressant sätt att göra det på genom att
> den bara innehåller 1 program av varje typ för att inte konfundera
> användaren - med bara 1 webbläsare i sätllet för 5 så blir det
> enklare att veta vilken man skall använda.

Jag har ett annat förslag, som inte nödvändigtvis behöver utesluta
ditt: ge användaren ett par färdiga mallar för installationen, kanske
med program som liknar varandra inbördes. Då kan användaren välja till
exempel "Windows-liknande" eller något dylikt, och behöver inte gå
igenom långa listor med program för att välja själv. Ett sådant val
skulle dessutom kunna välja ut en grundkonfiguration som matchar de
val användaren gör.

Däremot ska MÖJLIGHETEN att välja enskilda paket/program naturligtvis
finnas. Tycker jag i alla fall.

Nykomlingen till Linux vet knappast vad cron, Abiword eller GIMP är -
eller hur man använder vi. Hittar man däremot ikoner på skrivbordet i
stil med "ordbehandling", "webbläsare", "e-post", "bildbehandling" och
så vidare så är det betydligt lättare.


> Det är bara och skicka med några html-filer och sätta upp webbläsaren
> att peka på dem som startsida och som bokmärke.

Samt några bokmärken (eller länkar) till exempelvis FFII, FSFE, FSF,
Gnuheter, kanske Slashdot och några andra. Det att visa på fördelarna
med fri programvara behöver inte alls vara komplicerat.


> Förutom de grundläggande programmen så anser jag det är viktigt att skicka
> med en mängd spel - för att locka hemanvändare.

Absolut. När jag installerade Linux på en familjemedlems dator var
just spel nästan den första frågan jag fick. De ingick inte i
fönsterhanterarens programmeny som standard men det var lätt att ändra
på. (Synd att Internetuppkopplingen skulle strula, bara. Om någon här
har fått pppd/chat att fungera ihop med Glocalnet så får ni gärna
skicka en rad till mig privat. Jag kopplades bara ner varje gång jag
försökte, efter att korrekt användarnamn och lösenord utväxlats, utan
att PPP-handskakningen kom igång. WvDial kunde jag inte få att
kompilera.)

-- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* No bird soars too high if he soars with his own wings. -*- SM0YBY *
*** Software patents hinder progress - see http://swpat.ffii.org/ ***
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050520/57d1fdea/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list