[Fsfe-se] Oy, inte bra

Henrik Sandklef hesa at sandklef.com
Fri Mar 18 17:01:26 CET 2005


http://cio.idg.se/ArticlePages/200312/17/20031217141452_CIO986/20031217141452_CIO986.dbp.asp


On Fri, 2005-03-18 at 12:24 +0100, Anders Lindbäck wrote:
> Jeremiah Foster wrote:
> > *Förklaringen är att *kommunerna vill ha enhetlighet - det gör det 
> > lättare att få tag på kompetens. Dessutom är kommunerna vana vid 
> > produkterna. De ser inte tillräckligt med potential i produkter baserade 
> > på öppen källkod.
> ---
> 
> > *Kommunerna lämnar sin *gamla Netwaremiljö och ratar de nya 
> > Linux-alternativen.
> > - Knorret från kommunerna finns kvar och Microsoftavtalen är fortfarande 
> > dyra men jag tror många kommuner resonerar som så att om vi ändå har ett 
> > avtal så utnyttjas det till 100 procent. Det finns för få leverantörer 
> > av öppen källkod och det är för småskaligt.
> 
> Tror han har helt rätt där. Småskaligheten i Sverige är för stor.
> Det skulle behövas ett stort företag som kan erbjuda support och
> professionella tjänster i hela landet.
> 
> > *Öppen källkods främsta *förtjänst hittills har varit att det fungerat 
> > som en prispress på Microsoft, säger Mats Östling, it-strateg på 
> > Sveriges Kommuner och Landsting.
> > - Vi gjorde ett försök med Linux men det finns inte tillräckligt bra 
> > tillämpningar. Vi måste ha beprövade produkter och Linux kändes för 
> > osäkert, säger Åke Nygren på Leksands kommun.
> 
> I USA finns Red Hat.
> I Tyskland finns Suse
> I Frankrike finns Mandrake.
> I Afrika finna Ubuntu.
> 
> osv
> 
> 
> I Sverige finns det en mängd mindre bolag - problemet är att
> sverige är en för liten marknad för ett större Linuxbolag
> som tar fram sin egen Linux-distribution.
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
-- 
Henrik Sandklef               hesa at gnu.org   
Xnee maintainer              http://www.gnu.org/software/xnee
Free Software Foundation Europe  http://www.fsfeurope.org 

More information about the Fsfe-se mailing list