[Fsfe-se] Oy, inte bra

Anders Lindbäck vetgirig at se.linux.org
Fri Mar 18 12:24:35 CET 2005


Jeremiah Foster wrote:
> *Förklaringen är att *kommunerna vill ha enhetlighet - det gör det 
> lättare att få tag på kompetens. Dessutom är kommunerna vana vid 
> produkterna. De ser inte tillräckligt med potential i produkter baserade 
> på öppen källkod.
---

> *Kommunerna lämnar sin *gamla Netwaremiljö och ratar de nya 
> Linux-alternativen.
> - Knorret från kommunerna finns kvar och Microsoftavtalen är fortfarande 
> dyra men jag tror många kommuner resonerar som så att om vi ändå har ett 
> avtal så utnyttjas det till 100 procent. Det finns för få leverantörer 
> av öppen källkod och det är för småskaligt.

Tror han har helt rätt där. Småskaligheten i Sverige är för stor.
Det skulle behövas ett stort företag som kan erbjuda support och
professionella tjänster i hela landet.

> *Öppen källkods främsta *förtjänst hittills har varit att det fungerat 
> som en prispress på Microsoft, säger Mats Östling, it-strateg på 
> Sveriges Kommuner och Landsting.
> - Vi gjorde ett försök med Linux men det finns inte tillräckligt bra 
> tillämpningar. Vi måste ha beprövade produkter och Linux kändes för 
> osäkert, säger Åke Nygren på Leksands kommun.

I USA finns Red Hat.
I Tyskland finns Suse
I Frankrike finns Mandrake.
I Afrika finna Ubuntu.

osv


I Sverige finns det en mängd mindre bolag - problemet är att
sverige är en för liten marknad för ett större Linuxbolag
som tar fram sin egen Linux-distribution.


More information about the Fsfe-se mailing list