[Fsfe-se] Oy, inte bra

Jeremiah Foster jeremiah.foster at gmail.com
Thu Mar 17 11:59:58 CET 2005


This is very ugly . . .


Av Computer Sweden <mailto:cs at idg.se> 		<http://computersweden.idg.se>

*Det var inte *länge sedan missnöjet med Microsofts dyra 
licensuppgraderingar var ett stort samtalsämne i landets kommuner.

*Öppen källkod diskuterades *som ett reellt alternativ och Statskontoret 
likställde öppen källkod med de kommersiella produkterna. 
Besparingspotentialen ansågs stora.

*Nu har komunerna *rättat in sig i ledet igen. En landsomfattande 
migration pågår till Microsoft, visar Computer Swedens kartläggning.
- Flera kommuner funderar på att byta till Microsoft i Dalarna just nu. 
Möjligheterna med Microsofts katalogtjänst Active Directory bidrog 
starkt till migreringen. Vi gjorde en kalkyl för vad det skulle kosta 
att uppgradera Novell eller byta till Microsoft och kom fram till att 
Microsoft är billigare, säger Åke Nygren, it-chef i Leksands kommun.

*Förklaringen är att *kommunerna vill ha enhetlighet - det gör det 
lättare att få tag på kompetens. Dessutom är kommunerna vana vid 
produkterna. De ser inte tillräckligt med potential i produkter baserade 
på öppen källkod.

*Många kommuner understryker *att verksamhetssystemen är anpassade efter 
Microsofts plattformar.
- Även om vi inte hoppar i taket över Microsoft så framstår deras 
produkter som det realistiska alternativet för att uppnå den enhetlighet 
vi behöver. Förut var Novell ensamma på katalogtjänster men i och med 
Active Directory så dominerar de inte längre.

* Jag har också *känslan av att Novell inte har koll på hur kommuner 
arbetar och att de inte är intresserade, säger Anders Henriksson, 
it-chef på Vännäs Kommun.

*Peter Petersson från *Vallentuna kommun går ännu längre:
- Novell är slut. Det finns ingen grund i företaget, säger han.

*Kommunerna lämnar sin *gamla Netwaremiljö och ratar de nya 
Linux-alternativen.
- Knorret från kommunerna finns kvar och Microsoftavtalen är fortfarande 
dyra men jag tror många kommuner resonerar som så att om vi ändå har ett 
avtal så utnyttjas det till 100 procent. Det finns för få leverantörer 
av öppen källkod och det är för småskaligt.

*Öppen källkods främsta *förtjänst hittills har varit att det fungerat 
som en prispress på Microsoft, säger Mats Östling, it-strateg på 
Sveriges Kommuner och Landsting.
- Vi gjorde ett försök med Linux men det finns inte tillräckligt bra 
tillämpningar. Vi måste ha beprövade produkter och Linux kändes för 
osäkert, säger Åke Nygren på Leksands kommun.

*Sedan Microsoft drog *igång sin satsning på den offentliga sektorn 
förra året är kommunerna en primär målgrupp.
- De senaste nio månaderna har vi gjort en stor investering i personal 
och gått från tre till femton personer som jobbar mot kommunerna, säger 
Göran Olander på Microsoft Government.

*Ute i kommunerna *är man förvånade över Novells passivitet.
- Vi tittade på Unix, Linux, Windows och Netware och ställde en 
förfrågan till Novell vilka lösningar de kunde erbjuda men jag gav upp 
efter att ha pratat med dem ett tiotal gånger utan resultat. Microsoft 
svarade där-emot direkt och bjöd in oss på en presentation.Vi har kört 
och varit nöjda med Novells produkter.

*Vad som fick *oss att byta till Microsoft var att det helt enkelt var 
billigare, säger Erik Klang, projektledare på It-kontoret i Falun.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050317/c681d68f/attachment.htm
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 54 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050317/c681d68f/attachment.gif
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 566 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050317/c681d68f/attachment-0001.gif
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050317/c681d68f/attachment-0002.gif
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 43 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050317/c681d68f/attachment-0003.gif


More information about the Fsfe-se mailing list