[Fsfe-se] Öppet brev från SSLUG + Svenska Linuxförenigen + fsfe.se etc...

Erik Josefsson ehj at cleosan.com
Tue Mar 1 22:28:12 CET 2005


Hej,

Som ni säkert sett håller det på att gå helt åt helvete med 
patentdirektivet. Kommissionen struntar i parlamentet och trycker på i 
rådet så att den text som Bolkestein pressade igenom 18 maj förra året 
nu pressas vidare genom systemet.

Kommer 18majtexten ut på andra sidan har vi mjukvarupatent i EU.

SSLUG har skrivit ett öppet brev till regering och folketing som jag 
översatt till svenska.

Vill Svenska Linuxföreningen och SFSE.se skriva på? Kan ni hjälpa med 
att hitta fler lugar?

Tänkte skicka till svenska regeringen och EU-nämnden. Vi måste få iväg 
brevet imorgon. EU-nämnden träffas den 4:e.

I värsta fall går 18majtexten igenom som A-punkt på måndag den 7:e mars.

//Erik
+46 707 696567
+32 48583 2126


                       Köpenhamn, Malmö,
                       Gävle, Göteborg, etc...
Öppet brev                     2005-03-01

Uppmaning till regeringen och riksdagens ledamöter i EU-nämnden.

Med anledning av att kommissionen avvisar europaparlamentets uppmaning
om att lägga fram ett nytt förslag i frågan om patent på datorprogram i 
EU, vill **LUG uppmana regeringen och riksdagens ledamöter i EU-nämnden 
att arbeta målmedvetet för att öppna nya förhandlingar (B-punkt) i 
rådet, och att Sverige i förhandlingarna tar fasta på följande förslag 
från europaparlamentets förstabehandling 24 september 2003:

  Medlemsstaterna skall garantera att patentkrav för enskilda
  datorprogram eller för program installerade på databärare ej kan
  medges.

  Medlemsstaterna skall se till att framtagning, hantering,
  bearbetning, spridning och offentliggörande av information i någon
  form aldrig kan utgöra ett direkt eller indirekt patentintrång, även
  då en teknisk anordning används i detta syfte.

  Medlemsstaterna skall se till att databehandling inte uppfattas som
  tillhörande ett teknikområde i patenträttslig mening och att
  innovationer på databehandlingsområdet inte uppfattas som
  uppfinningar i patenträttslig mening.

  Medlemsstaterna skall se till att om användning av en patenterad
  teknik behövs för att möjliggöra kommunikation och utbyte av
  uppgifter mellan två olika databehandlingssystem, skall denna
  användning inte betraktas som patentintrång.

  Medlemsstaterna skall se till att ökad effektivitet i användningen
  av resurser inom ett databehandlingssystem inte anses som
  patenterbara uppfinningar.

samt låter sig inspireras av Europaparlamentets ändringsförslag 36, 107
och 108.

Ovanstående uppfyller följande krav på klarhet och rättssäkerhet som
**LUG anser måste uppfyllas:

* det måste skapas klarhet om att direktivförslaget inskränker vad som
  kan patenteras i förhållande till europeiska patentverkets nuvarande
  praxis genom att testa om förslaget släpper igenom beviljade patent på
  textbehandling, rättstavning, finansiella beräkningar m.m.

* det måste säkerställas att det skapas en meningsfull begränsning av
  patent på vad som enbart är datorprogram så att man inte kan begå
  patentintrång enbart genom att köra datorprogram på en datamaskin.

* det måste säkerställas att interoperabilitet inte hämmas av att
  patentlicenser utgör en förutsättning för att implementera, använda,
  publicera eller distribuera mjukvara som använder standarder.

* det måste säkerställas att affärsmetoder, vetenskapliga teorier och
  matematiska metoder/algoritmer m.m. förblir utanför det patenterbara
  området, också när dessa är implementerade på en datamaskin.

* det måste säkerställas att information fritt kan distribueras ivarje
  form, också som källkod, utan att detta kan utgöra patentintrång.

Det är **LUGs uppfattning att dessa krav säkerställer en transparent och
förutsägbar rättspraxis vad gäller patentering av mjukvara. En sådan 
praxis skulle ge de bästa förutsättningarna för innovation för inte bara 
öppen och fri programvara, utan också för små och medelstora företag. 
Det garanterar dessutom att informationssamhällets motorvägar inte 
blockeras av patent-tullar.

Underskrifter:

**LUG

Skåne Själland Linux User Group (SSLUG) är en Linuxanvändarförening med
5.500 medlemmar. SSLUG's syfte är att sprida kunskap om och uppmuntra
till användning av det fria operativsystemet Linux. Linux är idag ett av
världens
snabbast växande operativsystem. SSLUG's hemsida finns på:
http://www.sslug.dk/
More information about the Fsfe-se mailing list