[Fsfe-se] EC/MS-rättegången

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Wed Jun 8 08:35:38 CEST 2005


Hej!

Eftersom jag vet att många är intresserade så tänkte jag ge lite 
information, så här dagarna efter, om uppgörelsen mellan MS och EC som 
nåddes ganska nyligen, vilken är problematisk av ett par anledningar.

Problemet som vi står inför nu är att Microsoft fortsätter att hävda att 
programvara som utvecklas med hjälp av information från Microsoft och 
som implementerar Microsofts protokoll inte får licenseras som fri 
programvara.

Kommissionen har agerat som så att de säger att om Microsofts 
överklagan, som fortfarande processas om, inte går igenom så kommer de 
att kräva att Microsoft öppnar möjligheten för fri programvara att 
implementera protokoll *som inte är innovationer*. Dvs, om Microsoft 
specificerar till exempel CIFS som en innovation, så kan de sätta 
licensvillkoren sådana att fri programvara diskrimineras.

Så tyvärr inte alls den utgång som vi hade hoppats på, men vi får arbeta 
vidare på det här och försöka förmå kommissionen att tänka om.

-- 
Jonas Öberg					t. +46-31-773 2717
Free Software Foundation Europe			f. +46-31-773 4754
Lecturer, PhD Student, Gothenburg University
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050608/d092fb2f/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list