[Fsfe-se] Upphovsrätt i sveriges radio / P1 / 13:35 & 20:45

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Tue Jun 7 16:54:52 CEST 2005


Tor Klingberg wrote:
> Det brukar gå att få det att fungera med mplayer. Jag är osäker på om wma-stödet använder någon proprietär plug-in eller inte.
> 
> Annars tror jag FM-sändningar räknas som öppet format :-)

Tror du? Men man måste ju ha speciell hårdvara för att ta emot dem... ;-)

/Kalle

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050607/7d346991/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list