[Fsfe-se] Upphovsrätt i sveriges radio / P1 / 13:35 & 20:45

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Tue Jun 7 12:47:55 CEST 2005


Hur var det nu igen, finns det något fritt program för att lyssna på
webbsändningen?

/Kalle

Patrik Lermon wrote:
> Henrik Sandklef skrev:
> 
>> Hejsan
>>
>>  Klockan 13:45 och 20:45 i P1 idag kommer upphovsrätt att diskuteras.
>>  Dessvärre går det inte att komma åt SRs sidor just nu!
> 
> 
> P.g.a. trycket från alla upphovsrättsintresserade förståss ;-)
> 
> /Patrik
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050607/bdb5532c/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list