[Fsfe-se] FSFE-seTräff

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Jan 28 20:03:42 CET 2005


Jon Kristensen wrote:

> Intressant... av ren nyfikenhet: vad handlar detta om?

Det handlar om att installera och konfigurera en sökmotor för FSF 
Europes webbsidor. Det borde finnas något om det i arkivet för 
web-listan:  http://mail.fsfeurope.org/pipermail/web/Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050128/8e104359/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list