[Fsfe-se] Reset

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Jan 28 20:01:51 CET 2005


Jon Kristensen wrote:

>>Några saker som vi har "droppat" är exempelvis att skicka brev till 
>>Ibrahim Baylan och Jens Orback. Till Baylan för att pusha på vikten av 
>>fri programvara i skolan, och till Orback för att lyfta fram fri 
>>programvara ur demokrati- och jämställdhetssynpunkt.
> 
> 
> Varför? Gav det ingen effekt?

Vi har inte haft tid att göra det än, det är vad jag menade med 
"droppat". Om någon vill ta tag i det och skriva en draft så gärna! :-)


Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050128/791c1d31/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list