[Fsfe-se] FSFE-seTräff

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Jan 28 18:15:03 CET 2005


Jeremiah Foster wrote:

> Jag kommer! w00t. Var exakt är det? Vilken rum till exemple, jag
> kommer inte ihåg.

Plan 4, slå 2717 på porttelefonen så öppnar jag.

> Jag kan hjälpa till. På både drift eller administration eller med vad som helst.

Bra. Hur går det med sökmotorn du började titta på? Vad behöver vi göra 
för att komma vidare med det?


Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050128/5787670c/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list