[Fsfe-se] PRV om datorprogram

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Mon Feb 21 23:06:45 CET 2005


Oj!

"I USA utgår man från konstitutionen som säger att allt som är nytt och 
användbart är patenterbart"

Den amerikanska konstitutionen säger i article 1, section 8 
(http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.articlei.html#section8)

"The Congress shall have power . . .

To promote the progress of science and useful arts, by securing for 
limited times to authors and inventors the exclusive right to their 
respective writings and discoveries"

Jag förstår inte riktigt PRV:s tolkning... Här ger konstitutionen en 
möjlighet att instifta lagar om tex patent och upphovsrätt. Men det är 
ju inga detaljer och inget krav på att sådana regler faktiskt införs.

/Kalle


Henrik Sandklef wrote:
> Antar att ni läst här:
>   http://www.prv.se/om_prv/upphovsratt/vad_skyddar.html
> 
> 
> 
> 
> 
> http://www.prv.se/patent/datorprogram_patent.html   :
> "Vilka datorprogram kan patenteras? 
> När det gäller datorprogram får man inte patent på programmet i sig utan
> på kopplingen till den tekniska lösningen, alltså den funktion, metod
> eller process som blir resultatet av programmets körning i datorn. 
> 
> Man kan även få patent på program som styr fysiska processer eller som
> behandlar fysiska signaler, eller program som styr kommunikation.
> Datorprogram som styr operativsystem kan patenteras."
> 
> /hesa
> 
> 
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-se
> 

-- 
Karl Jonsson
e-mail:	  kj at cyberlaw.se
Blog:	  http://www.cyberlaw.se/kalle
Jabber:	  jonsson at jabber.org
GPG key:  http://www.cyberlaw.se/gpgkey.asc
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050221/7c0e7f86/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list