[Fsfe-se] Groklaw om OpenDocument

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Fri Feb 4 21:40:52 CET 2005


Anders Lindbäck wrote:

> Inte om EU specificerar att man måste använda detta formatet för
> kontakter med myndigheter inom EU. Då kan ingen göra egna 
> varianter av formatet.

Spontant så känns det inte speciellt säkert, ärligt talat. Jag kan 
mycket väl tänka mig att företag ändå gör egna extensions till formatet. 
Det enda som behövs är ju att det finns ett sätt att stänga av såna 
funktioner när man skickar till myndigheter. Och hur ser det ut då, när 
företaget låter användarna få tillgång till massa häftiga extensions, 
men som de bakåtsträvande myndigheterna kräver att man stänger av när 
man skickar information till dem.

Men visst, precis som många andra saker så är det här en debatt som 
ligger i startgroparna just nu. FSFE deltar givetvis i debatten, men vi 
har ingen magisk glaskula som gör att vi kan se in i framtiden och 
bestämma oss för vad som är bra och dåligt när det gäller sånt som inte 
är relaterat direkt till mjukvara. Filformat och protokoll är 
närliggande ämnen, precis som musik, film, litterära verk, men det är 
inte ett ämne där FSFE utgör någon drivkraft.

Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050204/7538ec01/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list