[Fsfe-se] GFDL Derivative Works

Michael Kjorling michael at kjorling.com
Tue Aug 30 10:28:41 CEST 2005


On 2005-08-30 09:45 -0700, lists at minimum.se wrote:
>  Om jag laddar hem en GFDL licensierad bild ifrån Wikipedia och infogar 
>  denna bild i ett text dokument, måste jag då licensiera hela dokumentet 
>  under GFDL?

Jag har inte lusläst licensen, men borde inte paragraf sju,
"aggregation with independent works", vara tillämplig här -- i alla
fall så länge bilden inte utgör en väsentlig del av ditt dokument?

Att använda en bild i ett dokument (antagligen för att illustrera
dokumentet ifråga) borde ju knappast göra dokumentet till ett derivat
av bilden, men IANAL.

Min lekmannamässiga bedömning är nej, du måste inte licensiera hela
dokumentet under GFDL. Men jag kan ha fel.

-- 
Michael Kjörling, michael at kjorling.com - http://michael.kjorling.com/
* ASCII Ribbon Campaign: Against HTML Mail, Proprietary Attachments *
* ..... No bird soars too high if he soars with his own wings ..... *
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050830/05550d5f/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list