Re: [Fsfe-se] Svenska myndigheter optimerar sina sidor för MSIE 5.5

Patrik Lermon patrik at gnupung.net
Thu Aug 25 15:17:45 CEST 2005


Niclas Stenberg skrev:
> Hej!
> 
> Jag kollade statskontorets rekommendationer och hittade verkligt nyttig 
> text i deras lilla skrift:
> "Vägledning för 24 timmarswebben 2.01". Finns på:
> 
> http://www.e-namnden.se/enamnden/templates/Page____511.aspx
> 
> Och där står under kap: 3.1.3 sid 37:
> 
> "Myndigheternas webbplatser skall vara åtkomliga med program som inte 
> kostar något eller tvingar användaren att använda en viss datorplattform."
> 
> Hur detta sedan rimmar med elektroniskt ID som inte finns för alla 
> plattformar, det vet jag inte.
> 
> För övrigt så heter kap 3.1.2
> "Utveckla webbplatsen enligt en standard snarare än för en webbläsare"
> 
> Intressant!
> Kanske dags att skriva till Lotta Magnusson på Socialstyrelsen

Ja ja ja!
Gör det! cc:a fsfe-se!

/Patrik


More information about the Fsfe-se mailing list