[Fsfe-se] Mötesanteckningar 6/4

Jonas Oberg oberg at fsfeurope.org
Thu Apr 7 09:14:28 CEST 2005


FSFE-SE-möte 6/4 2005 kl 16.00

Deltagare: Jonas Öberg
      Henrik Sandklef
      Karl Jonsson
      Jeremiah Foster
      Peter Borgström
      Sebastian Dahlgren
      Lars Nohler
      Daniel Ruhe

§1 Barnraiser

    Henrik presenterade projektet Barnraiser (http://www.barnraiser.org/)
    och diskuterade om vad de gör, deras status som GNU-projekt, och hur
    det kan vara intressant för oss att titta på.

§2 Press-releaser

    Jonas informerade om att press-releaser från FSF Europe nu skickas
    ut oöversatta på engelska till press-release-sv-listan och
    fsfe-se-listan, med rationalen att det är viktigare att de kommer ut
    alls än att de är översatta när de kommer ut.

    Eventuella personer som är intresserade av översättningar kan gå med
    på translators at fsfeurope.org och organisera svenska 
översättningar där.

§3 DFS Nätverk: Affärssystem som "öppen källkod"

    DFS' nätverk anordnar den 14e april ett seminarium om 
affärssystem som
    "öppen källkod" i Lindholmen Science Park, Göteborg. Mer information
    finns på DFS webbsidor.

§4 Forum

    Henrik informerade om att forumet nu testkörs och man hoppas ta det i
    bruk snarast.

§5 FSF Europe och LUGG

    Diskussioner om hur FSF Europe och LUGG kan samarbeta följde, vilket
    ledde till att vi träffas gemensamt preliminärt den 20 april kl 
18.00.


§6 Bidrag till utveckling

    Peter väckte frågan om det kan vara intressant att ge ut någon 
form av
    bidrag till olika projekt och personer som gör mycket för fri
    programvara. Bidraget skulle kunna vara dels någon form av utmärkelse
    och/eller dels någon summa pengar. Diskussion följde om 
möjligheten att
    hitta bidrag till en sån verksamhet.

-- 
Jonas Öberg
Free Software Foundation Europe
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20050407/b0f9f31d/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list