[Fsfe-se] FFII.SE / FSFE / SE-Linux : Nytt forum behövs

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Fri Sep 24 14:26:02 CEST 2004


Hejsan

Christian Engström (FFII.SE) och undertecknad har pratat om att starta
upp ett nytt forum. Tanken och förhoppningen är att följande organisationer
skall medverka:
 FE SE          (www.efs.se)
 FFII.SE         (www.ffii.se)
 FSF Europe        (www.fsfeurope.org)
 Svenska Linuxföreningen (www.se.linux.org)

Då FFII.SE, FSF Europe och Svenska Linuxföreningen har svarat ja kör vi
så det ryker.

Men vad skall forumet ta upp? Saxat ur ett protokoll från ett FSFE-möte.
  Målet med forumet är att sprida information om Fri Programvara,
  Öppen källkod, Upphovsrätt, Patent inom IT och kultur. Detta är
  tänkt att göras genom att dels posta nyheter på sedvanligt sätt
  men också att skriva lite längre artiklar. Målet med dessa artiklar
  är att på sikt publicera dessa i tidningar eller andra media.

  Genom att starta upp ett nytt forum kan vi själva (alla organisationer
  som står bakom) få ut fler artiklar nyheter än vad vi kunnat via andra
  kanaler.
Fyll gärna på med ideer (se nedan hur du gör detta)!


Om någon eldsjäl från respektive organisation kan ta på sig uppgiften
att hjälpa till med detta vore det bra. Förslag på ideer om innehåll,
fokus, plattform eller liknande kan skickas till respektive organisations
epost-listor (eller till alla listor). Anmälan av intresse för personlig
medverkan kan skickas till mig, Henrik Sandklef, tills vidare.


Mvh Henrik Sandklef (hesa at gnu.org)
More information about the Fsfe-se mailing list