[Fsfe-se] Re: Första utkast till översättning och ordlista

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Wed Sep 15 12:00:23 CEST 2004


Jag skall läsa följande och skapa ett andra utkast (idag):

http://www.nordicos.org/open_source/
http://www.fsf.org/philosophy/words-to-avoid.html
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2003/200308.pdf

Där kommer mjukvara vara ersatt med programvara.

Om och när vi får ett godkännande från skaparen av Debians svenska ordlista [ http://www.debian.org/international/Swedish/ordlista ] att använda den (vilket jag antar behövs?) sätter jag igång och bygger vidare på ordlistan. Jag skall även kolla upp andra ordlistor.

Vad skall vår ordlista täcka? Termer som direkt går att knyta till fri programvara, eller skall vi ha en ordlista a la datalexikon?

/Jon


More information about the Fsfe-se mailing list