[Fsfe-se] Första utkast tillöversättning och ordlista

Leif-Jöran Olsson leif-joran at ling.su.se
Wed Sep 15 08:54:06 CEST 2004


Johan Lindberg wrote:
> Hej Jon.
> 
> Jag har tidigare översatt en del engelska texter om fri och öppen
> programvara och jag tyckte då att Statskontorets och Nordiska
> ministerrådets webbplatser var till stor hjälp.
> 
> Jag tror också att vi bör synka termerna med deras ordlistor (använd
> t ex "fri programvara" istf "fri mjukvara")
> 
Ja, detta följer av <http://www.fsf.org/philosophy/fs-translations.html>
Kolla även:
<http://www.fsf.org/philosophy/words-to-avoid.html>
Länken på filosofisidan är dock vagare än överskriften på sidan och i 
"Free software, free society" där det står "21 Words to avoid". Så 
undvik dessa ord.

> Titta på:
> http://www.statskontoret.se/op/ och
Länken är bruten (tillfälligt?) dock hittar man denna om man söker på 
fri programvara:
<http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2003/200308.pdf>


-- 
	Leif-Jöran
________________________
gpg-public key: A55738F2


More information about the Fsfe-se mailing list