[Fsfe-se] Hur kan jag hjälpa till?

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Tue Sep 14 12:18:12 CEST 2004


>>  2) och när denna/dennen gör detta startar jobbet med att skapa en
>>översättnings-ordlista.

Här borde ju även finnas en hel del att utgå från, som tex Debians 
svenska ordlista: http://www.debian.org/international/Swedish/ordlista

Det var den jag kom ihåg att jag sett men det måste ju finnas fler.

/Kalle

-- 
E-mail: kj at cyberlaw.se
GPG Key: http://www.cyberlaw.se/gpgkey.asc
Blog: http://www.cyberlaw.se/kalle
Jabber IM: jonsson at jabber.org

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 256 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20040914/9ae97be7/signature.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list