[Fsfe-se] Re: Fsfe-se Digest, Vol 1, Issue 8

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Mon Sep 13 12:14:51 CEST 2004


Hej!

Nu kan det hända att någon annan svarat på detta e-brev innan (kan inte
se det då jag får e-breven "klumpvis"), men jag är intresserad av att ta
hand om översättningen för det dokumentet samt påbörja ordlistan (?).

/Jon

> Hejsan
> 
> Som en start på arbetet med översättning, innan vi 'utser' en
> koordinator, tror jag det skulle vara bra om 
> 
>   1) någon översätter
> "http://www.sweden.fsfeurope.org/news/2004/news-20040701.en.html"
> 
> 
>   2) och när denna/dennen gör detta startar jobbet med att skapa en
> översättnings-ordlista. 
> 
> Känner någon sig manad?
> 
> 
> 
> /hMore information about the Fsfe-se mailing list