[Fsfe-se] Hur kan jag hjälpa till?

Henrik Sandklef hesa at gnu.org
Sun Sep 12 16:24:02 CEST 2004


Hejsan

Som en start på arbetet med översättning, innan vi 'utser' en
koordinator, tror jag det skulle vara bra om 

  1) någon översätter
"http://www.sweden.fsfeurope.org/news/2004/news-20040701.en.html"


  2) och när denna/dennen gör detta startar jobbet med att skapa en
översättnings-ordlista. 

Känner någon sig manad?/h

On Thu, 2004-09-02 at 14:52, Jonas Oberg wrote:
> Hej Jon!
> 
> > Jag har i många år arbetat med webbdesign och tror att jag skulle kunna
> > tillföra någonting med mina kunskaper på det området. Vidare kan jag
> > översätta texter till/från svenska/engelska.
> 
> Vi behöver helt klart personer som kan översätta mer texter. Speciellt
> på våra webbsidor. Det finns ett par personer som översätter där, och
> någon eller några tror jag till och med är med på den här listan. Det
> behövs dock flera, och det behövs någon som kan koordinera översättningarna.
> 
> Att koordinera översättningarna innebär att ha koll på vilka andra som
> översätter och underhålla en ordbok för några vanliga fraser och ord som
> vi vill se till att de översätts konsekvent.
> 
> De som översätter idag, eller som i alla fall har write-access till CVS
> på Savannah är:
> 
>   Marcus Rejås
>   Egil Möller
>   Ulf Benjaminsson
>   Joakim Lundborg
> 
> 
> Jonas
> 
> ______________________________________________________________________
> _______________________________________________
> Fsfe-se mailing list
> Fsfe-se at fsfeurope.org
> https://mail.fsfeurope.org/mailman/listinfo/fsfe-seMore information about the Fsfe-se mailing list