[Fsfe-se] Föreläsningar på skolor

Marcus Rejås marcus at rejas.se
Wed Sep 8 11:00:47 CEST 2004


On Wed, Sep 08, 2004 at 11:44:14 +0200, Henrik Sandklef wrote:
> Hejsan!

Hej!

> Ny termin här. Jag tänkte börja dra i föreläsningar på skolor runt om
> i Göteborg med omnejd. Fler intresserade i andra städer (eller
> Göteborg!)?
> 
> Jag tar fram lite material* som kan återanvändas.

Jag har hållit ett flertal föredrag om både fri och öppen programvara
och kan gärna tänka mig att hålla fler. Framförallt om det finns färdigt
material.

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus at rejas.se       ((_/)o o(\_))
Kungsgatan 15     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 44 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/ 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20040908/4f8babeb/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list