[Fsfe-se] Hur kan jag hjälpa till?

Marcus Rejås marcus at rejas.se
Thu Sep 2 16:00:17 CEST 2004


On Thu, Sep 02, 2004 at 14:52:13 +0200, Jonas Oberg wrote:
> 
> Vi behöver helt klart personer som kan översätta mer texter. Speciellt
> på våra webbsidor. Det finns ett par personer som översätter där, och
> någon eller några tror jag till och med är med på den här listan. Det
> behövs dock flera, och det behövs någon som kan koordinera översättningarna.
> 
> Att koordinera översättningarna innebär att ha koll på vilka andra som
> översätter och underhålla en ordbok för några vanliga fraser och ord som
> vi vill se till att de översätts konsekvent.
> 
> De som översätter idag, eller som i alla fall har write-access till CVS
> på Savannah är:

>  Marcus Rejås

Jag har, som sagt, tillgång till CVSen och har översatt en del. Tyvärr
har det varit lite mycket jobb på sista tiden och dessutom har vi precis
köpt ett hus.

Ambitionerna finns kvar, och jag kommer att översätta så mycket som jag
hinner. Någon som koordinerar vore väldigt bra så att man inte
översätter samma dokument. Det vore också bra om korrläsning kunde
organiseras.

Jag kan också nämna att dokumenten inte är helt lätt att översätta.
Vissa formuleringar och andemeningar är väldigt svåra att träffa på
svenska. 

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås      cellular: +46 70 266 7985       ,= ,-_-. =. 
Rejås Datakonsult   e-mail:  marcus at rejas.se       ((_/)o o(\_))
Kungsgatan 15     web:   http://www.rejas.se     `-'(. .)`-' 
s-761 44 Norrtälje   gpg-key: http://www.rejas.se/rejas.asc  \_/   
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20040902/9f9cbd0a/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list