[Fsfe-se] Hur kan jag hjälpa till?

Jonas Oberg jonas at coyote.org
Thu Sep 2 14:52:13 CEST 2004


Hej Jon!

> Jag har i många år arbetat med webbdesign och tror att jag skulle kunna
> tillföra någonting med mina kunskaper på det området. Vidare kan jag
> översätta texter till/från svenska/engelska.

Vi behöver helt klart personer som kan översätta mer texter. Speciellt
på våra webbsidor. Det finns ett par personer som översätter där, och
någon eller några tror jag till och med är med på den här listan. Det
behövs dock flera, och det behövs någon som kan koordinera översättningarna.

Att koordinera översättningarna innebär att ha koll på vilka andra som
översätter och underhålla en ordbok för några vanliga fraser och ord som
vi vill se till att de översätts konsekvent.

De som översätter idag, eller som i alla fall har write-access till CVS
på Savannah är:

  Marcus Rejås
  Egil Möller
  Ulf Benjaminsson
  Joakim Lundborg


Jonas
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20040902/e1577839/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list