[Fsfe-se] Hur kan jag hjälpa till?

Jon Kristensen jon.kristensen at dedikerad.se
Thu Sep 2 14:24:34 CEST 2004


Hej!

Jag har i många år arbetat med webbdesign och tror att jag skulle kunna
tillföra någonting med mina kunskaper på det området. Vidare kan jag
översätta texter till/från svenska/engelska.

Om detta brev är opassande till den här listan ber jag så mycket om
ursäkt. Tack!


Jon

-- 
Jon Kristensen
Dedikerad

Web page: http://www.dedikerad.se/
E-mail:   jon.kristensen at dedikerad.se
Phone:    +46 (0)737-355908
Jabber:   Dedikerad at jabber.org
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: Detta =?ISO-8859-1?Q?=E4r?= en digitalt signerad
	meddelandedel
Url : http://mail.fsfeurope.org/pipermail/fsfe-se/attachments/20040902/57609f69/attachment.pgp


More information about the Fsfe-se mailing list