[Fsfe-se] Public domain i sverige?

Anders Jensen-Urstad anders at unix.se
Thu Oct 28 18:27:14 CEST 2004


On Thu, 28 Oct 2004 00:31:51 +0200
Karl Jonsson <kj at cyberlaw.se> wrote:

> On Thu, Oct 28, 2004 at 02:05:06AM +0200, Henrik Sandklef wrote:
> > >>Går det att avsäga sig upphovsrätten på 
> > >> något sätt? 
> > 
> > Det finns flera upphovsrätter i vår lagstiftning. En av dem är den
> > ideella rätten. Denna kan inte avtalas bort.
> > 
> 
> Utom genom anställningsavtal för programmerare. Upphovsrätten till ett
> datorprogram skapat av en arbetstagare som ett led i hans
> arbetsuppgifter *övergår* på arbetsgivaren. Detta inkluderar den
> ideella rätten (40a § URL).
> 
> Kort om den ursprungliga frågan. Det råder delade meningar om huruvida
> man kan avsäga sig sin upphovsrätt i förtid. De flesta verkar mena att
> det inte går. Själv anser jag att man i praktiken måste kunna uppnå
> något liknande med någon sorts deklaration om att man avsäger sig sina
> rättigheter och möjligheten att göra dem gällande.

Någon på susning.nu (http://susning.nu/Upphovsr%E4ttslagen) skriver:
"Kan man avsäga sig upphovsrätt (i Sverige) och göra verket till sk
public domain?

Kanske. Den ekonomiska upphovsrätten kan man göra vad som helst med. Den
ideella upphovsrätten har upphovsmannen enligt svensk rätt bara viss
rätt att själv efterge. Se URL 3 § 3 st. (Det är dock inte helt omöjligt
att Public Domain accepteras som sedvanerätt och därmed "kör över" [lex
generalis]? i URL 3 §, om det nu blir fråga om en normkollision.)"

Men om det nu inte är möjligt, vad är då en rimlig formulering på t.ex.
en wikis redigeringssida om man vill att det som skrivs ska vara så nära
"public domain" som möjligt? Jag har samma bekymmer som trådstartaren
fast för nya unix.se, http://dev.unix.se, där jag skrivit så här:
"Observera att alla bidrag till Unix.se är att betrakta som allmän
egendom ("public domain"). Genom att trycka på Spara avsäger du dig alla
rättigheter till det du skrivit och vem som helst har rätt att använda
det privat eller kommersiellt utan några som helst restriktioner. Om du
inte går med på detta ska du inte skriva något här."

/Anders


More information about the Fsfe-se mailing list