[Fsfe-se] Public domain i sverige?

Karl Jonsson kj at cyberlaw.se
Thu Oct 28 00:31:51 CEST 2004


On Thu, Oct 28, 2004 at 02:05:06AM +0200, Henrik Sandklef wrote:
> >>Går det att avsäga sig upphovsrätten på 
> >> något sätt? 
> 
> Det finns flera upphovsrätter i vår lagstiftning. En av dem är den
> ideella rätten. Denna kan inte avtalas bort.
> 

Utom genom anställningsavtal för programmerare. Upphovsrätten till ett
datorprogram skapat av en arbetstagare som ett led i hans
arbetsuppgifter *övergår* på arbetsgivaren. Detta inkluderar den
ideella rätten (40a § URL).

Kort om den ursprungliga frågan. Det råder delade meningar om huruvida
man kan avsäga sig sin upphovsrätt i förtid. De flesta verkar mena att
det inte går. Själv anser jag att man i praktiken måste kunna uppnå
något liknande med någon sorts deklaration om att man avsäger sig sina
rättigheter och möjligheten att göra dem gällande.

En annan möjlighet kan ju vara överlåta upphovsrätten på
organisationen.

*gäsp*

/Kalle


More information about the Fsfe-se mailing list